Comuna Cut Județul Alba

Hotarari Consiliu Local

Hotarari Consiliu Local 2019

Hotarari Consiliu Local ianuarie 2019
Hotarari Consiliu Local februarie 2019
Hotarari Consiliu Local martie 2019
Hotarari Consiliu Local aprilie 2019
Hotarari Consiliu Local mai 2019
Hotarari Consiliu Local iunie 2019
Hotarari Consiliu Local iulie 2019
Hotarari Consiliu Local august 2019
Hotarari Consiliu Local septembrie 2019

Hotarari Consiliu Local 2018

Hotarari Consiliu Local IANUARIE I 2018
Hotarari Consiliu Local IANUARIE II 2018
Hotarari Consiliu Local IANUARIE III 2018
Hotarari Consiliu Local FEBRUARIE 2018
Hotarari Consiliu Local MARTIE I 2018
Hotarari Consiliu Local MARTIE II 2018
Hotarari Consiliu Local APRILIE 2018
Hotarari Consiliu Local MAI 2018 P2
Hotarari Consiliu Local IUNIE 2018
Hotarari Consiliu Local IULIE 2018
Hotarari Consiliu Local AUGUST 2018
Hotarari Consiliu Local SEPTEMBRIE 2018
Hotarari Consiliu Local OCTOMBRIE 2018
Hotarari Consiliu Local NOIEMBRIE 2018
Hotarari Consiliu Local DECEMBRIE I 2018
Hotarari Consiliu Local DECEMBRIE II 2018
Hotarari Consiliu Local DECEMBRIE III 2018
Hotarari Consiliu Local DECEMBRIE IV 2018

Hotarari Consiliu Local 2017

Hotarari Consiliu Local ianuarie 2017
Hotarari Consiliu Local februarie 2017
Hotarari Consiliu Local martie 2017
Hotarari Consiliu Local aprilie 2017
Hotarari Consiliu Local mai 2017
Hotarari Consiliu Local iunie 2017
Hotarari Consiliu Local iulie 2017
Hotarari Consiliu Local AUGUST 2017
Hotarari Consiliu Local SEPTEMBRIE 2017
Hotarari Consiliu Local OCTOMBRIE 2017